Table of contents
Share Post

Rätt så ofta får jag som säljcoach höra att “jag är minsann ingen jävla säljare” när jag besöker, inspirerar eller coachar inom sälj på företag. Detta har alla hört som utvecklar säljorganisationer, lovar!

Ja det låter kraftfullt med “jävla”, men det är det ordet många använder. Vissa tar avstånd från att ha något med “sälj” att göra å det kraftfullaste. Det verkar väcka mycket känslor. Bland det värsta som finns kan tydligen vara att bli kallad säljare. När sälj betyder att hjälpa människor att hjälpa, att lösa saker, få det bättre än innan, spara tid, pengar, resurser….listan kan bli lång.

Det är de som inte har säljare som jobbtitel som reagerar såhär, men som ändå har en säljande roll på företaget. Alla som har en “KUNDMÖTANDE” funktion, alltså kommunicerar med kunden på något vis, har en säljande funktion. För i varje kommunikation säljer vi något.

Vi ska komma ihåg att sälj är något vi gör internt också. Vilket internt möte du har denna vecka som innehåller INTE sälj?

Om tre veckor, efter påsk, ska jag hålla en heldag i Stockholm där publiken är högst blandad på roller. Detta är speciellt. Allt från säljare, till chefer, till projektledare, till producentled. Alla kommer inte här att definiera sig som att de har något med försäljning att göra.

Här vet jag att det är viktigt att:

1️⃣ Först prata om vidden av begreppet “försäljning”, definiera begreppet noga.

2️⃣ Avdramatisera det laddade begreppet “sälj”, få så många som möjligt att känna sig inkluderade (att det angår dem) och att det inte är så farligt att ha en säljande funktion.

3️⃣ Diskutera hur vi kan hjälpa våra kunder aktivt genom att proaktivt ta kommando över vår säljprocess istället för att låta kunden bestämma hur den ser ut och vilka värden vi kan skapa med sådant arbetssätt för kunden OCH er som säljer.

4️⃣ förklara att aktivt och metodiskt arbete med säljkulturen kan hjälpa hela företaget att förstå hur vi förhåller oss indvidmässigt till sälj. Lika självklart som att ni talar om vilken företagskultur ni har så talar ni om säljkulturen. Säljkultur är för mig hur vi beter oss mot kunder för att de ska bli lojala och skapa en positiv bild i huvudet av oss som företag.

5️⃣ Mäta/analysera säljkulturen med ett test (nuläget) för att skapa insikt och sedan göra nya mätningar vid nästa tillfälle.

GÖR EN POSITIV DAG!

🏆 Jag är säljcoach och hjälper er att utveckla säljstrategi och säljmetoder operationellt

🤬 Jag hjälper er att motivera personalen

🤜 Jag coachar säljare, säljchefer och ägarledande VD:ar

📞 0767-123 150

#sales

#försäljning

#säljkultur

#säljstrategi

#ledningsgrupp

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles