Table of contents
Share Post

Hej!

Det finns så många företag som med väldigt lite insatser/pengar skulle kunna nå så väldigt mycket högre resultat. Men varför tar inte företag hjälp av den kompetens som finns i större utsträckning?

Ibland träffar jag kunder som har en lite mer gammaldags syn på försäljning och hur säljare ska motiveras för att använda några fina ord 😜. Här kommer mitt mailsvar till en av dem:

Hej X,

Här är mina tankar i punktform som du önskade:

-Struktur i säljarnas säljcykel för att skapa rutiner som ökar försäljning och det läser vi med en anpassad säljutbildning.

-Mäta aktiviteter då jag upplevde att säljarna gjorde lite som de själva ville.
Att jag skulle kunna anlända som en ny röst och översätta mellan er och få dem att förstå hur de behöver jobba och vilka aktiviteter som förväntas för att vara säljare. I dagsläget tycker jag antalet kundmöten är alldeles för lågt, jag tycker de ska kunna ligga på minst 2-4 kundmöten per dag.

-Jag upplevde att det finns en brist på tillit mellan er och era anställda och dessa kommunikationsproblem behöver ni överbrygga om ni vill få bra säljkultur i bolaget.

-Hitta ett CRM-sytem som fungerar perfekt för er och som används. Upplevde att säljarna nu gjord lite som de ville. Som ni märker, det mesta handlar om att för mig först lyssna inom förstå hur säljarnas nuläge ser ut, kommunicera vad som förväntas av deras roller, bygga tillit och förståelse för varandra.

Om en säljare levererar så behöver hen inte vara på jobbet eller hos kunden 24/7 år 2023. Genom att ni belyste ett fall där en säljare varit och handlat privat på ”arbetstid” som ni uttryckte det och ni såg det som ett problem, då har ni ett kommunikationsarbete att genomföra.

Men för att ni ska känna er trygga med att de faktiskt levererar så behöver ni ha ett verktyg som används och där ni kan se att de utfört aktivitet hellre än att ni bevakar dem muntligt om ni förstår hur jag tänker.

Om det blev tydligare nu så tycker jag vi tar ett första möte hos er.

Jag tar ett möte med säljarna först och skapar mig en nulägesanalys från dem som jag sedan kan kommunicera tillbaka till er. Då kan jag berätta exakt var vi ska börja och hur just er säljutbildning ska utformas. Hittills har jag bara fått er version och den behöver kompletteras med deras syn på saken.

Med vänlig hälsning, Martin

🏆 Jag är säljutvecklare och hjälper er att sälja även under svårare tider
🤬 Jag hjälper er att motivera personalen med coaching och säljutbildningar
🤜 Jag coachar säljare, säljchefer och ägarledande VD:ar
📞 0767-123 150

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles