Table of contents
Share Post

Hej,

Finns det ett bästa ledarskap som funkar i princip överallt? Nej det tror jag inte, vad tror du? Nu bollade jag tillbaka frågan till dig, märkte du det? Det är en vanlig metod i “coachande ledarskap”. Jag kommer strax tillbaka till det.

 

Ledarskap

Ledarskap handlar som du säkert redan vet om att leda människor i organisationer. Människor kan ha många olika mål, viljor, drivkrafter med mera och där det är ledarens uppgift att bland annat få ett team att både köpa de idéer som ledaren har samt suga upp värdefulla idéer och nytänkande från organisationen. Det finns många olika ledarmetoder: Agilt, coachande, situationsanpassat, lean, värdebaserat och kommunikativt är några av de populäraste.

Beroende på vilken typ av organisation du har idag och vad du vill att företaget ska vara i framtiden så kan olika ledarskap löna sig att beakta.

Rådgivande vs coachande

Min upplevelse på en viktig punkt i det medvetna ledarskapet är följande: Det kan i det långa loppet vara svårt att peka med hela handen och säga till folk hela tiden vad de ska göra. Generellt så gillar inte människor att bli tillsagda saker gång på gång utan att först ha fått tänka själv hur de ser på saken/hitta en lösning.

En rådgivande ledare är likt beskrivningen oftare den som säger rakt ut vad hen vill och vad som ska göras. Den anställde får begränsat utrymme för reflektion utan blir ofta tillsagd vad hen ska göra.

En coachande ledare, lever efter filosofin tvärtemot ovan, att en ledare vinner på att ställa frågor och låta den anställde reflektera över sina svar. Det kan ofta vara så att den anställde känner att hen dessutom kom på svaret själva och således lösningen på ett problem. Vem tror du generellt kommer hålla fast vid ett annorlunda/nytt beteende längst? Den som blir tillsagd hur den ska göra eller den som “kommer på” det själv?

 

Coachande frågor?

Vanliga frågor som den coachande ledaren använder kan vara: “Vad tror du skulle hända om du provade att….”  “Om du vill lyckas med X, vad skulle du behöva göra för att….”, “Vad upplever du själv är en bra metod för att visa för kunden att vår produkt….”

Använder du själv rådgivande och/eller coachande förhållningssätt? Kanske blandar du de båda sätten för att skapa agerande på företaget? När är du mer rådgivande och när är du mer coachande? Varför? Har du ett tydligt syfte med din strategi i detta? Vad tror du skulle hända i din organisation om du skulle använda flera coachande frågor om du inte gör det så mycket idag? :)

Jag vet inget om din organisation, ditt team eller enstaka individer som är anställda hos dig så jag kan inte avgöra om det är rätt för dig. Det enda jag vet är att detta är en väl beprövad ledarmetod och den har visat sig vara rätt och uppskattats av många som jag coachat.

 

Ha en riktigt skön Monday och så håller vi tummarna för lite skön vårsol!

Mvh Martin

 

076-712 31 50

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles