COACH FÖR SÄLJCHEFER

Är du säljchef och vill ta nästa steg? Du kanske upplever att resultaten inte är där de borde vara och du vet inte var du nu ska börja för att få bättre siffror? För att nå budgeten 20123. Anta att dina säljare också känner något av ovanstående.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa säljchefer som du att få insikt kring hur du ska lyckas i din kommunikation och även hur du uppfattas när du känner att du inte når fram. Kanske upplever du att säljarna inte lyssnar på dina idéer och förslag?  Vi “översätter” mellan personalen och dig som säljchef så förståelse och harmoni uppstår. Oftast är det just en verklig brist på förståelse mellan ledare och övriga anställda som gör att missnöje, ointresse och låga ambitionsnivåer hos personalen existerar. Det som i förlängningen leder till dåliga resultat och stor frustration i ett företag.

säljcoach

Du som säljchef sitter i en rävsax där du både ska göra ägaren/VDn nöjd samt säljarna som inte gör som du vill och inte har den strukturen och rutinerna du önskade att de hade.

Vår uppgift vid coaching av en säljchef  är att vara mediet mellan dig och övriga anställda på ett förklarande plan, så vi kan skapa förståelse hos ledaren. Hur hen ska agera för att känna att motvinden avtar och få glädje i sitt jobb.  Låt oss berätta hur du når fram till den anställde säljaren som sitter tyst på era måndagsmöten eller som inte dyker upp alls eller är konstant sen. Eller som har låg aktivitet och inte bearbetar sitt distrikt.

Vanliga problem är att kommunikationen är bristande. Fel nivå på kommunikationen för att lyckas göra de anställda motiverade och förstå varför de ska göra som du vill. Då måste du träffa deras drivkrafter, för att det ska bli resultat. Vi hjålper dig med det.

Vi har löst åtskilliga säljchefsutmaningar och nu är vi nyfikna på att höra dig berätta om hur det är där du arbetar som ledare/chef och vilka utmaningar du ser och behöver hjälp med.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR ATT NÅ DINA ÖNSKADE MÅL SOM FÖRSÄLJNINGSCHEF

    Förnamn *

    Efternamn *

    E-post *

    Telefonnummer

    Företag