Table of contents
Share Post

Varför detta ämne? För att jag märker att friktion är något säljare i allmänhet tycker är obehagligt. Måste det var mysigt och gosigt eller kan du tänka dig lite friktion i kundsamtalet? Jag gillar att laborera med olika säljmetodiker, för att hjälpa min kund att bli bättre på att sälja. Jag använder en kombo av solution och challenger och i slutet beskriver jag hur.

Solution Selling
✅ Uppmuntrar säljaren att bygga starka relationer med kunderna. Säljaren fungerar som en rådgivare och partner som hjälper kunden att hitta den bästa lösningen.

✅ Passar tjänster/produkter som kräver längre tid att utveckla och sälja in

✅ Säljaren behöver förstå kundens bransch och verksamhet i djupet för att kunna erbjuda relevanta lösningar.

Challenger Sales
✅ Utanför ramarna-tänkande, utmana kundens befintliga tankesätt och övertygelser. Säljaren driver kunden att se problemet eller möjligheten på ett nytt sätt och föreslår lösningar som kan vara oväntade eller icke-traditionella.

✅ Säljaren provocerar och utmanar kunden genom att ställa ifrågasättande frågor, ifrågasätta status quo och erbjuda nya perspektiv. Detta driver aktivt konversationen och påverkar kundens tänkande. Friktion som uppstår är inte ett problem, snarare en förutsättning. Det behöver inte vara mysigt och gosigt hela tiden.

✅ Leda till kortare säljcykel då säljaren arbetar med att omdefiniera kundens problem och erbjuder snabba, överraskande lösningar.

✅ Challenger-säljaren måste ha djup kunskap om kundens bransch och utmaningar för att kunna utmana effektivt.

Som du förstår solution är fokus på relationen och challenger är fokus på utmana rejält och de är lika för att i grunden måste du förstå kunden 100%.

Jag tycker det är mycket viktigt att bygga relationen. Att först bli gillad, få ett förtroende och sedan få affären. För du får inte förtroende för den du inte gillar. MEN, jag har ett ansvar att våga ifrågasätta kundens föreställningar om hur de tror att en säljutbildning ska se ut och vad de vill uppnå. Jag utmanar och kunden kan protestera och inte hålla med men jag får hen att förstå varför jag utmanar. För deras bästa. För att vi ska hitta den absolut mest effektiva vägen till att öka försäljningen på deras företag. Det händer att kunden tycker att jag utmanar för mycket och att jag ska följa deras idéer helt. Men det kommer inte bli ett bra slutresultat för kunden.

Hur gör du? Kombinerar du också solution och challenger?

——-

Martin Stenport heter jag, säljcoach,  och är den du vill träffa när du vill veta hur jag hjälpt företag sälja mer och effektivare i 23 år.

Jag har hjälp +90 stora och små företag att nå ökad försäljning.

Sluta slösa med värdefull säljtid.

Jag hjälper er med smart modern säljmetodik anpassad till hur företag köper 2023.

✅Korta ner era säljprocesser (återkopplingsstrategi)

✅Coacha kunden till köp (sluta var en jobbig säljare)

✅Öka värdet för din kund (merförsäljning)

0767-123 150

#säljare
#säljchef

#säljutbildning

 

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles