Table of contents
Share Post

….Så hade jag konstant påminnt mig själv om att människor är olika, har olika drivkrafter och gillar olika saker. Detta är föga rocket science men VARFÖR ser jag gång på gång att alla säljare ska behandlas lika och inte individanpassat? VARFÖR? Är det ren oförståelse eller jante-drivet?

Vill du ha drivna supersäljare så tänk på följande när du frågar dem i veckan vad de behöver för att lyckas😀. Och nej, det är inte svårare än såhär 🎉

 

1️⃣ Individanpassad feedback: Ge återkoppling som är anpassad till varje säljares styrkor och utmaningar.

GÖR INTE SÅHÄR: ge feedback fredag eftermiddag som säljaren sedan kommer gå tänka på hela helgen

2️⃣ Tydliga mål: Sätt klara och mätbara mål så att varje säljare vet vad som förväntas av dem. Vilka aktiviteter kräves?

GÖR INTE SÅHÄR: bara sätta siffror och inte hjälpa säljaren HUR de ska nå målet.

3️⃣ Belöningar och erkännande: Erbjud olika incitament som passar olika personer, såsom bonusar, tävlingar eller erkännande i form av utmärkelser. Få saker får igång en säljare som bekräftelse.

GÖR INTE SÅHÄR: strunta i bekräftelse för dina säljare ”vet ju att de är bra… ” eller säg: vad duktiga våra kunder är på att köpa! (Obs: Verklig kommentar från kund)

4️⃣ Utbildning och utveckling: Erbjud anpassade möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för att stödja säljarens personliga och professionella tillväxt.

GÖR INTE SÅHÄR: ”ok alla ska gå alla dessa kurser. ”

5️⃣ Flexibilitet: Ge säljarna möjlighet att anpassa sin arbetsstil och schema så långt som möjligt för att passa deras behov.

GÖR INTE SÅHÄR: på det här kontoret jobbar vi alltid på kontoret inte hemma.

6️⃣ Kommunikation: Lyssna på säljarnas synpunkter och involvera dem i beslutsfattandet när det är möjligt. Har säljarna känslan att de fått vara med och påverka kommer de göra så mycket bättre ifrån sig.

GÖR INTE SÅHÄR: ok ledningen har bestämt följande…

 

7️⃣ Skapa en positiv arbetsmiljö: Lead by example! Var föredöme. Anställda gör som du gör. Försök att skapa en arbetskultur som främjar samarbete och trivsel.

GÖR INTE SÅHÄR: lek ofelbar och då leker alla säljarna det också och så lär ni er inget.

—————

Martin Stenport heter jag och är den du vill träffa när du vill veta hur jag hjälpt företag sälja mer och effektivare i 23 år.

Jag har hjälp +90 stora och små företag att nå ökad försäljning.

Sluta slösa med värdefull säljtid.

Jag hjälper er med smart modern säljmetodik anpassad till hur företag köper 2023.

✅Korta ner era säljprocesser (återkopplingsstrategi)

✅Coacha kunden till köp (sluta var en jobbig säljare)

✅Öka värdet för din kund (merförsäljning)

#säljare
#säljchef

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles