Hej!

Förra veckan var jag på ett antal kundbesök och satt även och utvecklade en ny utbildning tillsammans med min kollega Peter. Alla dessa besök fick mig att reflektera över hemmablindhet. Det verkar som det ligger i sakens natur att bli det?

 

Hemmablind?

Är du hemmablind? Det jag syftar i detta inlägg är alla människors förmåga att vänja sig vid den uppgiften, uppdraget, jobbet som man har och har kanske haft en längre tid. Desto mer erfarenhet du får av din arbetsuppgift gör att du även tenderar att se på din roll annorlunda vartefter tiden går. Givetvis leder detta till att du ofta sparar tid och blir effektivare men nackdelen är att du blir allt mindre observant på saker som är viktigt att fortsätta hålla fokus på. Hjärnan börjar generalisera.

Kanske har du någon gång sagt till en kollega när ni börjar tala om något ni gör dagligen i jobbet men som ni inser inte görs på bästa sätt: “Det är ju så lätt och bli hemmablind, varför gör vi på detta sätta för?”

Reflektion

Denna stund att sätta sig ner och göra reflektion, vad man gör, hur man gör det och varför det görs är viktiga frågor att adressera för att fortsätta vara fokuserad och kunna utföra en uppgift på bästa sätt. Dock är det vanligt att detta inte genomförs, att det inte “finns tid”. Men att säga att det inte finns tid till denna viktiga eftertanke kanske är lite som att säga att : “Jag hinner inte svänga in och tanka upp bilen för att jag har så bråttom till resmålet!”. Det fungerar kortsiktigt men aldrig långsiktigt.

 

Förslag

Ett sätt att motverka utveckling av till exempel rutinmässiga uppgifter är att i arbetsgruppen  bygga en kultur där ni tillåts att utveckla varandra och ifrågasätta invanda rutiner. Att det inte finns någon prestige i detta utan att man faktiskt hjälper varandra att lyfta blicken och få ett helikopterperspektiv på sina egna beteenden, värderingar och uppfattningar. Hur är det på ert företag?

 

Utbildningen som blev ifrågasatt

Under 7 år har jag med kollegor utbildat och coachat i bland annat försäljning, ledarskap och mental träning. Förra veckan började ett nytt kapitel där vi skulle skapa en utbildning i ett nytt format och i en ny kanal men där innehållet fortfarande byggde på det vi lärt oss under hela våra yrkesverksamma tid. Det skulle kunna blivit så att vi hade träffats och byggt upp utbildningen på samma sätt som vi alltid gjort, det som fungerat och gett goda resultat för våra kunder.

Men istället började vi med att ta reda på varför vi skulle göra denna utbildning. Vad var det yttersta syftet? Vad behöver vi göra för att komma dit? Vad behöver vi göra för att det skulle bli en succé? Ny inlärningskanal ställer andra krav. Vi började dissekera alla våra kunskaper och sådant vi haft med tidigare i säljutbildningar genom att ifrågasätta varandra och oss själva. Ingen prestige fick existera i rummet där vi satt och vi skickade upp A1-papper efter A1-papper. Vad var syftet att “detta” skulle vara med och inte “det där andra”? Vad skapar det för värde att nämna X och utveckla det och inte Y? Vad skapar det yttersta värdet för kunden och vilket innehåll bidrar till syftet ovh målen?

Med detta angreppsätt lärde vi oss massor och gamla sanningar fick sig en rejäl törn. Vi fick alla verkligen förstå, förklara och i vissa fall försvara om det nu var rätt väg att gå i de olika modulerna, som vi nu håller på och bygger.

Att få göra detta med människor som som enskilda individer är mycket duktiga utbildare var något verkligen kul och stimulerande.

 

Nästa steg

Anser du dig vara hemmablind också? Vad blir du hemmablind på i ditt företag? Vilka arbetsmetoder eller verktyg använder du varje dag och gjort så sedan en tid utan att fundera på om de skulle kunna utvecklas eller göras bättre? Påverkar det din kund?  Hinner du stanna och tanka?

Vi träffar gärna dig om du vill prata affärsutveckling, helt utan löften. Kanske kan vi ge även dig några insikter när vi ses.

 

 

 

 

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles