Table of contents
Share Post

Hej,

Allting som du gör (ledarskap, talar, kroppsspråk, ordval, andning, ögonrörelser, röstläge med mera) gör du det medvetet eller omedvetet? Är det någon skillnad? Vad tror du? Kan det vara så att alla saker du gör som är medvetna leder till att du kan styra de processerna och därmed få ett slutresultat som kan bli mer positivt? Givetvis finns det saker som du gör omedvetet på ett positivt sätt utan att tänka på det, saker du tränat in. Saker vi tränat in och är bra på sker utan mycket ansträngning. Att “gå” är en sådan sak. Intränat men inget du tänker på varje gång du tar ett  kliv? I detta inlägg definierar jag “omedvetet” som saker du inte visste om, inte ens om någon påpekar det.

 

Medvetet eller omedvetet?

För att ta ett exempel. Om du är säljare, vilka aktiviteter, beteenden och planer gör du på ett kundmöte helt medvetet och vilka av dem gör du omedvetet? Om du är ledare, tänker du på om du till exempel skriver/säger: “Vi måste från och med nu….” eller “Jag vill att vi från och med nu….”. Detta är bara ett exempel på beteenden hos dig som kanske är medvetet eller omedvetet.

Vad tror du skulle hända om du blev medveten om hur du till exempel uppfattas när du ger feedback, leder, säljer in din tjänst, svarar i telefonen i kundtjänst med mera?

 

Det du vet om kan du påverka

För att bli medveten om ett beteende som inte gagnar dina mål måste du först veta om det. Det går bli medveten om det på flera sätt.

Antingen har du en kollega som är snäll nog att nämna detta för dig eller så kan fråga hur du upplevs som ledare/säljare eller till exempel ha med någon på ett kundmöte som betraktar vad du gör. Du kanske tänker att du har bra koll på vad du gör med din kropp och röst när du är på ett kundmöte. Men har du möjlighet att ha koll på detta samtidigt som du försöker få en affär att bli verklighet? Jag tycker det är svårt. Jag själv har gapat för det faktum att jag på mitt första Key account-jobb 2006 sade “så att säga” 42 gånger på en timme under ett möte :).  Ett tydligt tecken på osäkerhet i mitt budskap och osäker på hur det jag sade gick fram.

Så vill du verkligen bli  framgångsrik så behöver du bli medveten om först vad det är du gör och därefter kan du påverka dessa beteenden. Då kan du träna och slipa ännu mer när du vet vilket nuläge du har idag. Låter det rimligt? Vad är du medveten om? Vad är du omedveten om? Vad är det dina kunder och medarbetare vet om dig som du själv inte vet än? Skulle du vilja veta?

Dålig andedräkt

Låt mig avslutningsvis jämföra dålig andedräkt med dina beteenden. Tror du att hur du talar, kroppsspråk, ordval, andning, ögonrörelser, agerande och röstläge etc skulle kunna få dina potentiella kunder och/eller medarbetare att påverkas på samma sätt som en dålig andedräkt kan göra? Om detta var ett faktum, hur skulle denna insikt påverka ditt ledarskap som ledare eller ditt agerande som säljare, kundtjänstanställd, mötesbokare, säljsupport, tekniker, målare, läkare och så vidare?

Ha en trevlig Monday!

 

 

Martin Stenport

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.

Related Articles